Privacyverklaring

Cibus Digital Privacyverklaring

Het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, werkzoekenden en kandidaten, gedetacheerden, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties is van groot belang voor Cibus Digital. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt: 

Algemene informatie/Identiteit 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en andere internet-initiatieven van Cibus Digital B.V. KvK nummer: 77493206.

Cibus Digital
Amsterdamseweg 35
1422 AC Uithoorn
www.cibus-digital.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Cibus Digital verwerkt de minimaal benodigde persoonsgegevens over jou die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.  

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

Van kandidaten & interim professionals 

 • Publieke gegevens van sociale netwerken en openbare bronnen (LinkedIn en andere publieke databronnen) 
 • Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats 
 • Curriculum vitae (CV), informatie van jouw werkervaring en informatie over opleidingen, trainingen, stages voor zover door jezelf aan ons gestuurd 
 • Gegevens over korte termijn beschikbaarheid en verlof voor zover dit relevant is
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van jouw geschiktheid als potentiële kandidaat voor een vacature. Bijvoorbeeld salaris (indicaties), informatie uit interviews, eventuele referenties en getuigschriften. Alle informatie die wij van je verzamelen wordt altijd op vrijwillige basis verstrekt 

Aanvullend: op het moment dat een (interim) professional in loondienst of in opdracht voor of met Cibus Digital gaat werken

 • Gegevens gerelateerd aan de administratie- en of personeelsadministratie,
  NAW gegevens, vaststelling identiteit, diploma’s, indien nodig BSN nummer 
 • Eventueel BTW nummer, adres en vestigingsplaats, timesheets en inkomende en uitgaande factuur details 
 • Daarnaast verwerken wij soms voor onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening (PES). Specifiek voor deze screening kunnen gegevens worden gevraagd zoals Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en opleidings verklaringen. Verstrekkingen van deze gegevens is altijd op vrijwillige basis.  

 Van contactpersonen en opdrachtgevers 

 • Naam, adres, vestigingsplaats, e-mail adres, telefoonnummer, functie 
 • Contactmomenten en afspraken 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens 

Cibus Digital verzamelt en verwerkt gegevens uitsluitend voor de uitvoering van recruitment diensten, waaronder arbeidsbemiddeling (werving- en selectie & interim opdrachten) en recruitment projecten die wij uitvoeren onder de bedrijfsnaam of merknaam van onze opdrachtgevers.  

 • Voor bemiddeling doeleinden: ter beoordeling van geschiktheid en beschikbaarheid in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk of opdracht 
 • Om informatie te kunnen verstrekken of aanbiedingen te kunnen doen over onze dienstverlening en andere activiteiten die hiermee direct samenhangen 
 • Voor het onderhouden en in stand houden van een bemiddelingsrelatie 
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor relevante evenementen  

Ten aanzien van contactpersonen en opdrachtgevers

 • Om aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze diensten en andere activiteiten die hiermee samenhangen 
 • Bij het onderhouden en het tot stand komen van een zakelijke relatie 
 • Om een opdracht te kunnen vastleggen en voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en vastlegging en opvolging van afspraken 

Met wie worden jouw persoonsgegevens gedeeld?  Cibus Digital geeft gegevens van kandidaten en interim professionals door aan contactpersonen en opdrachtgevers en vice versa. Verder deelt Cibus Digital persoonsgegevens in alle gevallen waarin wij hierin wettelijk worden verplicht. Cibus Digital verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cibus Digital deelt uitsluitend gegevens met opdrachtgevers wanneer je daar een mondeling akkoord op heeft gegeven. 

Waar worden jouw gegevens opgeslagen? 
We slaan je gegevens op in Yellow Yard en Google Drive. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen.    

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Gegevens die met toestemming zijn verkregen, kunnen ook weer ingetrokken worden. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onze administratie via info@cibus-digital.nl.  Om misbruik te voorkomen vragen wij je om je bij een schriftelijk verzoek te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de KopieID-app voor gebruiken. Ook wanneer je je aanvraag telefonisch indient, zullen we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, zullen we je daarvan op de hoogte brengen.

 Hoe lang we gegevens bewaren 

Cibus Digital bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Klinkt simpel, maar hoe werkt dat in de praktijk? We houden bepaalde termijnen aan, waarna we je gegevens verwijderen, dit zijn ze: 

 • Je persoonsgegevens die we van jou met jouw toestemming hebben gekregen voor aanbod van diensten bewaren, het verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen voor relevante evenementen bewaren we standaard drie jaar. 
 • De financiële data die hieraan verbonden zijn kennen een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar 
 • Als je jezelf hebt ingeschreven voor onze (vacature)nieuwsbrief loopt deze inschrijving door totdat je deze zelf opzegt  

In kaart brengen websitebezoek 

Cibus Digital gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. =

 Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens 

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens indien je het niet eens bent met het gebruik van je persoonsgegevens.  

Beveiliging 

Cibus Digital neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie via info@cibus-digital.nl

Cibus Digital voldoet aan de wetgeving met betrekking tot e-mail reclame. Als wij je e-mailadres al hebben, en je je niet hebt afgemeld, blijven we je informatie sturen. Je kunt je altijd rechtstreeks afmelden. Wanneer je telefonische communicatie ontvangt, kun je altijd aangeven dat dit niet gewenst is.  

Wijziging privacyverklaring 

Cibus Digital mag de voorwaarden van deze privacyverklaring op elk moment wijzigen, op voorwaarde dat de gebruikers op de Cibus Digital website worden geïnformeerd. Deze versie is geldig vanaf 11-03-2020.